LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 6/2009

Nhà hát Cải lương Việt Nam trân trọng thông báo lịch biểu diễn tháng 6/2009

Thời gian Chương trình Địa điểm

6/6/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp

Chương trình sân khấu tổng hợp Cung Thiếu Nhi
Thanh Trì

7/6/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp Cung Thiếu Nhi

13/6/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp Cung Thiếu Nhi

20/6/2009 Vở Bến nước Ngũ Bồ Vĩnh Yên

27/6/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp Cung Thiếu Nhi

28/6/2009 Chương trình sân khấu tổng hợp Cung Thiếu Nhi

Lịch biểu diễn của Nhà hát còn tiếp tục được bổ sung.

Bài viết liên quan :

Bình Luận

Bài viết mới

Phản hồi gần đây

Chuyên mục