Quang Trung là vở diễn được đặt trong khoảng thời gian vinh quang nhất và cam go nhất trong cuộc đời Nguyễn Huệ, đó là giai đoạn Nguyễn Huệ đánh quân Thanh, diệt nhà Lê, lên ngôi Hoàng đế……

Nợ nước tình nhà

Người công dân số Một

Người con gái đất đỏ

Máu thắm đồng Nọc Nạn

Kiều

Những vở diễn khó quên