Tôi thật buồn khi nghe Hữu Quốc thổ lộ: “ Có lẽ em sẽ phải rời xa Trần Hữu Trang…”. Một khoảng lặng chen ngang cuộc nói chuyện đang rôm rả giữa tôi và Quốc. Thường thì tôi…

VÀI SUY NGHĨ BƯỚC ĐẦU VỀ BÀI VỌNG CỔ

Sân khấu TPHCM năm 2007 : Sáng đèn kịch nói, tụt hậu cải lương!

Thừa trai đẹp, thiếu kép tài

Sóng gió những “nghi án” hư cấu lịch sử

Sân khấu nín thở với cuộc “đại phẫu”

Trao đổi