Trong Cải lương, để đệm cho bài hát, người nhạc công phải biết nâng và đỡ cho giọng ca của diễn viên và theo sát nhịp hát của người ca trên sân khấu. Cây đàn ghi ta phím…

Nhạc công