Chức năng: Biểu diễn nghệ thuật Cải lương. Bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật Cải lương. Nhiệm vụ: Dàn dựng các vở diễn, tiết mục cải lương. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cải lương….

Thành tựu

Lịch sử

Giới thiệu