Ra mắt khán giả chùm hài kịch mới “Việc làng”, ĐOÀN BIỂU DIỄN II – NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRUNG ƯƠNG đã lần lượt đi vào những góc bi hài của cuộc sống qua 4 câu chuyện:…

Những chuyện đời thường

Chuyện tình làng Vũ Đại

Bến đợi

Tiểu phẩm