Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi nhé các bạn 
Nào, hãy làm nhiệm vụ để kiếm Coin đọc truyện vip đi nào các bạn !, xem danh sách nhiệm vụ 
đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)

đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)

Tình trạng: đang tiến hành
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Cập nhật: 00:05 02/07/21
Yêu thích: 0
Lượt xem: 7
Đánh giá: 7

Tổng số điểm của truyện là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá truyện

Nội dung đại chúa tể truyện chữ (bản dịch)

Bản dịch Đại chúa tể truyện chữ - dễ đọc dễ hiểu.

đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại đây. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ chúng tôi để ra các chương mới nhất của đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) nhé.

Danh sách tập

Tập Ngày cập nhật
Chapter 1563 07/07/2017
Chapter 1562 07/07/2017
Chapter 1561 06/07/2017
Chapter 1560 05/07/2017
Chapter 1559 05/07/2017
Chapter 1558 04/07/2017
Chapter 1557 03/07/2017
Chapter 1556 02/07/2017
Chapter 1555 01/07/2017
Chapter 1554 30/06/2017
Chapter 1553 28/06/2017
Chapter 1552 27/06/2017
Chapter 1551 27/06/2017
Chapter 1550 26/06/2017
Chapter 1549 25/06/2017
Chapter 1548 24/06/2017
Chapter 1547 24/06/2017
Chapter 1546 24/06/2017
Chapter 1545 23/06/2017
Chapter 1544 22/06/2017
Chapter 1543 21/06/2017
Chapter 1542 20/06/2017
Chapter 1541 18/06/2017
Chapter 1540 17/06/2017
Chapter 1539 16/06/2017
Chapter 1538 15/06/2017
Chapter 1537 14/06/2017
Chapter 1536 12/06/2017
Chapter 1535 10/06/2017
Chapter 1534 09/06/2017
Chapter 1533 08/06/2017
Chapter 1532 07/06/2017
Chapter 1531 06/06/2017
Chapter 1530 05/06/2017
Chapter 1529 05/06/2017
Chapter 1528 03/06/2017
Chapter 1527 02/06/2017
Chapter 1526 01/06/2017
Chapter 1525 31/05/2017
Chapter 1524 29/05/2017
Chapter 1523 28/05/2017
Chapter 1522 26/05/2017
Chapter 1521 25/05/2017
Chapter 1520 24/05/2017
Chapter 1519 23/05/2017
Chapter 1518 22/05/2017
Chapter 1517 21/05/2017
Chapter 1516 20/05/2017
Chapter 1515 18/05/2017
Chapter 1514 16/05/2017
Chapter 1513 15/05/2017
Chapter 1512 14/05/2017
Chapter 1511 13/05/2017
Chapter 1510 12/05/2017
Chapter 1509 11/05/2017
Chapter 1508 10/05/2017
Chapter 1507 08/05/2017
Chapter 1506 06/05/2017
Chapter 1505 05/05/2017
Chapter 1504 04/05/2017
Chapter 1503 03/05/2017
Chapter 1502 02/05/2017
Chapter 1501 30/04/2017
Chapter 1500 29/04/2017
Chapter 1499 27/04/2017
Chapter 1498 26/04/2017
Chapter 1497 25/04/2017
Chapter 1496 24/04/2017
Chapter 1495 23/04/2017
Chapter 1494 22/04/2017
Chapter 1493 22/04/2017
Chapter 1492 20/04/2017
Chapter 1491 19/04/2017
Chapter 1490 19/04/2017
Chapter 1489 17/04/2017
Chapter 1488 16/04/2017
Chapter 1487 16/04/2017
Chapter 1486 14/04/2017
Chapter 1485 14/04/2017
Chapter 1484 12/04/2017
Chapter 1483 12/04/2017
Chapter 1482 10/04/2017
Chapter 1481 09/04/2017
Chapter 1480 09/04/2017
Chapter 1479 07/04/2017
Chapter 1478 05/04/2017
Chapter 1477 03/04/2017
Chapter 1476 02/04/2017
Chapter 1475 01/04/2017
Chapter 1474 30/03/2017
Chapter 1473 28/03/2017
Chapter 1472 27/03/2017
Chapter 1471 25/03/2017
Chapter 1470 23/03/2017
Chapter 1469 22/03/2017
Chapter 1468 21/03/2017
Chapter 1467 19/03/2017
Chapter 1466 19/03/2017
Chapter 1465 17/03/2017
Chapter 1464 16/03/2017
Chapter 1463 15/03/2017
Chapter 1462 14/03/2017
Chapter 1461 12/03/2017
Chapter 1460 11/03/2017
Chapter 1459 09/03/2017
Chapter 1458 07/03/2017
Chapter 1457 07/03/2017
Chapter 1456 05/03/2017
Chapter 1455 03/03/2017
Chapter 1454 02/03/2017
Chapter 1453 01/03/2017
Chapter 1452 28/02/2017
Chapter 1451 26/02/2017
Chapter 1450 25/02/2017
Chapter 1449 23/02/2017
Chapter 1448 22/02/2017
Chapter 1447 21/02/2017
Chapter 1446 20/02/2017
Chapter 1445 19/02/2017
Chapter 1444 18/02/2017
Chapter 1443 16/02/2017
Chapter 1442 15/02/2017
Chapter 1441 14/02/2017
Chapter 1440 13/02/2017
Chapter 1439 12/02/2017
Chapter 1438 11/02/2017
Chapter 1437 10/02/2017
Chapter 1436 09/02/2017
Chapter 1435 07/02/2017
Chapter 1434 05/02/2017
Chapter 1433 05/02/2017
Chapter 1432 04/02/2017
Chapter 1431 02/02/2017
Chapter 1430 01/02/2017
Chapter 1429 30/01/2017
Chapter 1428 29/01/2017
Chapter 1427 27/01/2017
Chapter 1426 26/01/2017
Chapter 1425 25/01/2017
Chapter 1424 22/01/2017
Chapter 1423 21/01/2017
Chapter 1422 21/01/2017
Chapter 1421 21/01/2017
Chapter 1420 20/01/2017
Chapter 1419 18/01/2017
Chapter 1418 17/01/2017
Chapter 1417 16/01/2017
Chapter 1416 14/01/2017
Chapter 1415 12/01/2017
Chapter 1414 11/01/2017
Chapter 1413 09/01/2017
Chapter 1412 07/01/2017
Chapter 1411 07/01/2017
Chapter 1410 05/01/2017
Chapter 1409 04/01/2017
Chapter 1408 03/01/2017
Chapter 1407 02/01/2017
Chapter 1406 01/01/2017
Chapter 1405 30/12/2016
Chapter 1404 29/12/2016
Chapter 1403 28/12/2016
Chapter 1402 26/12/2016
Chapter 1401 24/12/2016
Chapter 1400 23/12/2016
Chapter 1399 22/12/2016
Chapter 1398 20/12/2016
Chapter 1397 19/12/2016
Chapter 1396 19/12/2016
Chapter 1395 17/12/2016
Chapter 1394 15/12/2016
Chapter 1393 14/12/2016
Chapter 1392 12/12/2016
Chapter 1391 11/12/2016
Chapter 1390 11/12/2016
Chapter 1389 09/12/2016
Chapter 1388 07/12/2016
Chapter 1387 06/12/2016
Chapter 1386 06/12/2016
Chapter 1385 04/12/2016
Chapter 1384 03/12/2016
Chapter 1383 01/12/2016
Chapter 1382 30/11/2016
Chapter 1381 28/11/2016
Chapter 1380 27/11/2016
Chapter 1379 26/11/2016
Chapter 1378 24/11/2016
Chapter 1377 23/11/2016
Chapter 1376 21/11/2016
Chapter 1375 19/11/2016
Chapter 1374 18/11/2016
Chapter 1373 17/11/2016
Chapter 1372 15/11/2016
Chapter 1371 15/11/2016
Chapter 1370 13/11/2016
Chapter 1369 11/11/2016
Chapter 1368 11/11/2016
Chapter 1367 09/11/2016
Chapter 1366 08/11/2016
Chapter 1365 07/11/2016
Chapter 1364 06/11/2016
Chapter 1363 06/11/2016
Chapter 1362 03/11/2016
Chapter 1361 03/11/2016
Chapter 1360 02/11/2016
Chapter 1359 31/10/2016
Chapter 1358 30/10/2016
Chapter 1357 30/10/2016
Chapter 1356 27/10/2016
Chapter 1355 26/10/2016
Chapter 1354 25/10/2016
Chapter 1353 24/10/2016
Chapter 1352 22/10/2016
Chapter 1351 21/10/2016
Chapter 1350 19/10/2016
Chapter 1349 18/10/2016
Chapter 1348 18/10/2016
Chapter 1347 16/10/2016
Chapter 1346 15/10/2016
Chapter 1345 14/10/2016
Chapter 1344 13/10/2016
Chapter 1343 11/10/2016
Chapter 1342 10/10/2016
Chapter 1341 09/10/2016
Chapter 1340 07/10/2016
Chapter 1339 05/10/2016
Chapter 1338 03/10/2016
Chapter 1337 02/10/2016
Chapter 1336 30/09/2016
Chapter 1335 30/09/2016
Chapter 1334 28/09/2016
Chapter 1333 27/09/2016
Chapter 1332 25/09/2016
Chapter 1331 24/09/2016
Chapter 1330 24/09/2016
Chapter 1329 21/09/2016
Chapter 1328 19/09/2016
Chapter 1327 19/09/2016
Chapter 1326 17/09/2016
Chapter 1325 16/09/2016
Chapter 1324 14/09/2016
Chapter 1323 13/09/2016
Chapter 1322 11/09/2016
Chapter 1321 10/09/2016
Chapter 1320 09/09/2016
Chapter 1319 07/09/2016
Chapter 1318 05/09/2016
Chapter 1317 05/09/2016
Chapter 1316 04/09/2016
Chapter 1315 03/09/2016
Chapter 1314 02/09/2016
Chapter 1313 31/08/2016
Chapter 1312 31/08/2016
Chapter 1311 30/08/2016
Chapter 1310 29/08/2016
Chapter 1309 28/08/2016
Chapter 1308 26/08/2016
Chapter 1307 25/08/2016
Chapter 1306 24/08/2016
Chapter 1305 22/08/2016
Chapter 1304 22/08/2016
Chapter 1303 21/08/2016
Chapter 1302 20/08/2016
Chapter 1301 18/08/2016
Chapter 1300 18/08/2016
Chapter 1299 17/08/2016
Chapter 1298 15/08/2016
Chapter 1297 14/08/2016
Chapter 1296 13/08/2016
Chapter 1295 13/08/2016
Chapter 1294 11/08/2016
Chapter 1292 09/08/2016
Chapter 1291 06/08/2016
Chapter 1290 04/08/2016
Chapter 1289 03/08/2016
Chapter 1288 01/08/2016
Chapter 1287 31/07/2016
Chapter 1286 30/07/2016
Chapter 1285 29/07/2016
Chapter 1284 27/07/2016
Chapter 1283 25/07/2016
Chapter 1282 23/07/2016
Chapter 1281 23/07/2016
Chapter 1280 22/07/2016
Chapter 1279 20/07/2016
Chapter 1278 19/07/2016
Chapter 1277 17/07/2016
Chapter 1276 15/07/2016
Chapter 1275 13/07/2016
Chapter 1274 12/07/2016
Chapter 1273 11/07/2016
Chapter 1272 09/07/2016
Chapter 1271 08/07/2016
Chapter 1269 05/07/2016
Chapter 1268 04/07/2016
Chapter 1267 03/07/2016
Chapter 1266 01/07/2016
Chapter 1265 30/06/2016
Chapter 1264 28/06/2016
Chapter 1263 27/06/2016
Chapter 1262 26/06/2016
Chapter 1261 26/06/2016
Chapter 1260 25/06/2016
Chapter 1259 23/06/2016
Chapter 1258 21/06/2016
Chapter 1257 21/06/2016
Chapter 1256 19/06/2016
Chapter 1255 18/06/2016
Chapter 1254 17/06/2016
Chapter 1253: Quét ngang 16/06/2016
Chapter 1252: Tam Linh Chiến Trận tới tay 14/06/2016
Chapter 1251: Huyết Linh Tử Vẫn Lạc 14/06/2016

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây